Com interpretar el dolor en la espècie canina

En els gossos el dolor pot resultar molt difícil de valorar ja que depèn de la raça i l’aprenentatge i per tant cada individu l’expressa de manera diferent. Aquesta subjectivitat suposa un problema a l’hora de valorar el grau de dolor, per tant hem d’utilitzar mètodes objectius per saber si el pacient té dolor o Read more about Com interpretar el dolor en la espècie canina[…]