Ús del Tub Endotraqueal

El tub endotraqueal és fonamental durant el procés anestèsic per assegurar la permeabilitat aèria, administrar oxigen i agents volàtils, poder proporcionar ventilació mecànica i prevenir l’aspiració pulmonar. Actualment podem trobar tubs endotraqueals de diferents materials: silicona, PVC i cautxú. També n’hi ha amb reforçament interior per evitar que es dobleguin i perdin la llum, i Read more about Ús del Tub Endotraqueal[…]

Locoregional II. Anestèsia epidural

L’anestèsia epidural consisteix en la introducció d’un anestèsic local a l’espai epidural per bloquejar la transmissió de l’impuls nociceptiu. L’espai epidural està format per teixit adipós, teixit connectiu i vasos sanguinis i es troba al canal vertebral entre el lligament groc i la duramadre. Per sota la duramadre trobem l’espai subdural, després de l’aracnoides i Read more about Locoregional II. Anestèsia epidural[…]