Comprovacions de l’equip anestèsic

Abans de començar qualsevol procediment anestèsic hi ha una sèrie de comprovacions imprescindibles per assegurar que tot funciona correctament.

Els circuits, el vaporitzador, la cal sodada, els globus reservoris, els tubs entotraqueals i el concentrador d’oxigen, s’han d’anar revisant i comprovant que funcionin de manera adequada.

Màquina d’anestèsia

Preparem el circuit i el globus reservori adequat per al pes i característiques de l’animal i comprovem que no hi ha fugues. És important fer-ho cada dia perquè els globus i els circuits es poden trencar amb el maneig.

Per fer-ho tanquem la vàlvula APL i i la sortida del circuit per on connectarem el tub endotraqueal, si no hi ha fugues, la pressió del manòmetre anirà pujant a mida que el globus reservori es va omplint. Si no puja, vol dir que tenim una fuga i hem d’esbrinar d’on ve. (MOLT IMPORTANT tornar a obrir la vàlvula APL després de fer la comprovació.)

Normalment les fugues les trobem als globus reservori, o als circuits, però també pot ser que al canviar la cal sodada el cànister no hagi quedat ben tancat, o si hem netejat alguna vàlvula podria ser que no estigués ben tancada.

En estacions d’anestèsia hem de comprovar les fugues i la compliança interna cada vegada que canviem el circuit.

També comprovem que la cal sodada no està esgotada (no hagi canviat de color, no estigui humida…) i que el vaporitzador està ple.

Tubs endotraqueals

Abans d’intubar l’animal, inflem el cuf per comprovar que està correcte. Recordem que la pressió del tub endotraqueal ha d’estar entre 19 i 25 mm Hg (podeu trobar més informació de com comprovar-ho aquí).

Concentrador d’oxigen

Si substituïm les ampolles d’oxigen per concentradors d’oxigen, passarem de tenir oxigen del 100% al 90-95%.

Els concentradors d’oxigen agafen l’aire ambiental i adsorbeixen el nitrogen fins aconseguir una concentració d’oxigen del 90-95%. Però aquest percentatge d’oxigen es va reduint amb els anys, i per assegurar una concentració adequada, s’ha de fer un bon manteniment.

S’han de netejar els filtres externs periòdicament i fer una revisió del concentrador cada 2 anys per netejar i si és necessari canviar els filtres interns.

Fent el manteniment adequat, els concentradors poden tenir uns 7 anys de vida útil. A partir d’aquests anys pot ser que la concentració no superi el 30% d’oxigen.

Vaporitzador

El vaporitzador ha d’estar ben calibrat, és a dir, ha d’administrar el percentatge de gas halogenat que marquem amb el dial. Freqüentment es descalibren i poden subministrar major o menor % del que programem.

Aquest percentatge hauria de ser independent del flux d’oxigen administrat, és a dir, si programem el vaporitzador al 2% d’isoflurà, hauria d’arribar un 2% d’isoflurà a 1L, 2L, 0.5L a qualsevol flux d’oxigen que administrem. Amb el pas dels anys, els vaporitzadors es descalibren i s’hauria de fer una comprovació almenys cada 2 anys.

Fent aquestes comprovacions prèvies ens evitarem problemes tècnics durant el procediment anestèsic.

2 thoughts on “Comprovacions de l’equip anestèsic

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.