Ús del Tub Endotraqueal

El tub endotraqueal és fonamental durant el procés anestèsic per assegurar la permeabilitat aèria, administrar oxigen i agents volàtils, poder proporcionar ventilació mecànica i prevenir l’aspiració pulmonar. Actualment podem trobar tubs endotraqueals de diferents materials: silicona, PVC i cautxú. També n’hi ha amb reforçament interior per evitar que es dobleguin i perdin la llum, i Read more about Ús del Tub Endotraqueal[…]