Fluïdoteràpia durant el període perianestèsic

Fluïdoteràpia durant el període perianestèsic

La fluïdoteràpia durant el període perianestèsic és important per mantenir les pèrdues de líquids i és necessària per tenir una via intravenosa permeable per poder administrar fàrmacs intraquirúrgics en cas necessari o d’urgència. En cirurgies programades, els animals haurien d’entrar a quiròfan amb una hidratació  correcta i sense alteracions electrolítiques. No tots els animals requereixen Read more about Fluïdoteràpia durant el període perianestèsic[…]