Fàrmacs Analgèsics per facilitar i reduir el temps de recuperació

L’analgèsia i els fàrmacs analgèsics són fonamentals per a qualsevol procediment quirúrgic i l’hem de continuar durant el període postoperatori per facilitar i reduir el temps de recuperació.

A part dels AINE’s i els opioides, disposem d’altres fàrmacs que podem utilitzar segons el tipus de cirurgia o de dolor.

Metamizol i Acetaminofen

Actuen sobre la COX-3 que està localitzada principalment a nivell vascular i no és present a les zones d’inflamació, per tant la seva inhibició produeix una disminució de la temperatura corporal i analgèsia a nivell central, però no té acció antiinflamatòria.

El Metamizol / Dipiridona (Nolotil®) també té efecte antiespasmòdic per tant és útil en dolor visceral i es pot combinar amb AINE’s i corticoides. (25-35 mg/kg/8-12h)

L’Acetaminofen (Paracetamol®), és útil com antipirètic i en quadres de dolor neuropàtic. Es pot combinar amb AINE’s i opioides per a dolor més sever. (10-15 mg/kg/8-12h en gos). És tòxic en gats.

Ketamina i amantadina

Els receptors NMDA intervenen en les respostes hiperalgèsiques que apareixen després d’una lesió o inflamació. Els antagonistes d’aquests receptors reverteixen la conducta hiperalgèsica.

Alguns d’aquests fàrmacs són la metadona, ketamina i amantadina.

La ketamina s’ha utilitzat durant molts anys com a agent anestèsic i, actualment s’utilitza com a teràpia analgèsica per al dolor agut intraquirúrgic o hiperalgèsia en dosis subanestèsiques (0.5-1 mg/kg).

Podem continuar a casa amb amantadina via oral a dosis de 3-5 mg/kg/24h en gos i gat.

Gabapentina

L’ús de gabapentina perioperatòria en animals amb dany nerviós pot reduir el desenvolupament o la progressió del dolor neuropàtic, ja que prevé la sensibilització central.

Alguns animals requereixen molt de temps per a una adequada resposta, setmanes o mesos i s’ha d’anar pujant la dosi progressivament en funció de la sedació.

Gos: 10 mg/kg/8h en gos fins a 15-20 mg/kg/8h

Gat: 5 mg/kg/12h en gat fins a 10-15 mg/kg/8h

La gabapentina també ens pot ser útil per reduir l’estrès en gats, es pot donar 100mg/gat 2-3h abans de la consulta al veterinari. Per evitar una excessiva sedació s’ha d’ajustar la dosi en gats de poc pes.

Altres fàrmacs ansiolítics que podem utilitzar previ a la visita veterinària

Trazodona                   Gos: 3-8 mg/kg 90 min abans de la visita (no excedir els 300 mg/dosi)
Gat: 25-50 mg/gat 60-90 min abans de la visita
Gabapentina               Gos; 30-60 mg/kg 60-90 min abans de la visita
Gat: 50-100 mg/gat 60-90 min abans de la visita
Dexmedetomidina     Gos: 125 μg/kg 60 min abans de la visita (administrar a la mucosa oral)
Gat: 20-40 μg/kg 60 min abans de la visita (administrar a la mucosa oral)
Alprazolam                 Gos: 0,02-0,1 mg/kg 30-60 min abans de la visita
Gat: 0,125-0,25 mg/gat 30-60 min abans de la visita

Maropitant

A part del seu efecte antiemètic, hi ha estudis que demostren un efecte positiu en el control del dolor visceral.

Podeu consultar més informació sobre Analgèsia Postoperatòria en un dels nostres butlletins aquí.

També trobareu informació sobre Analgèsia Postoperatòria Ambulatòria a l’article que vàrem publicar a la revista Clinanesvet

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.