Locoregional II. Anestèsia epidural

L’anestèsia epidural consisteix en la introducció d’un anestèsic local a l’espai epidural per bloquejar la transmissió de l’impuls nociceptiu. L’espai epidural està format per teixit adipós, teixit connectiu i vasos sanguinis i es troba al canal vertebral entre el lligament groc i la duramadre. Per sota la duramadre trobem l’espai subdural, després de l’aracnoides i Read more about Locoregional II. Anestèsia epidural[…]