Valoració del Risc Anestèsic

Quan programem una cirurgia és important conèixer el risc del procediment i reduir-lo el màxim possible.

La classificació ASA que fem habitualment, contempla les possibles patologies dels animals, però hi influeixen altres factors que poden augmentar el risc anestèsic-quirúrgic.

Altres factors

  • Els animals exòtics tenen un índex de mortalitat molt elevat i ja els classifiquem directament com ASA III.
  • La conformació anatòmica donada per la raça també influeix, per exemple els braquicèfals encara que no presentin simptomatologia tenen més risc que altres races, per tant s’ha d’augmentar un punt la classificació ASA, i com a mínim seran ASA II.
  • L’edat és important, els animals neonatals presenten més risc anestèsic que els pediàtrics, i aquests més que els joves o els adults. I els geriàtrics tornen a augmentar el risc, passant a ser com a mínim ASA II.
  • El pes també influeix, com menys pes més risc, però hem de tenir en compte que en les races gegants també s’incrementa el risc ja que és més difícil la manipulació. L’obesitat o la caquèxia també són factors que augmenten el risc anestèsic, per tant aquests animals, com a mínim els classificarem com ASA II.
  • En els animals agressius no es pot fer una bona exploració, ni valoració prèvia, i moltes vegades hem d’utilitzar dosis elevades dels fàrmacs o fàrmacs que potser no serien els més adequats, per tant el risc també augmenta.

Tenint en compte aquests factors, haurem de modificar la classificació ASA afegint punts segons les consideracions de cada animal.

Però hi ha també altres factors independentment de l’animal que influeixen en el risc del procediment.

  • El risc varia en funció de si són cirurgies menors, procediments diagnòstics, cirurgies abdominals, laparoscòpiques, ortopèdiques, toràciques o neurocirugia. I, a més, també és un factor molt important l’experiència del cirurgià.
  • Com més temps duri el procediment més possibilitat hi ha que apareguin complicacions durant el procediment o en el postoperatori. La posició i els canvis de posició durant el procediment també afecten i poden provocar canvis en l’estabilitat anestèsica.
  • Els procediments no programats i els urgents augmenten el risc.
  • La presència d’anestesista, el monitoratge, els equips de ventilació mecànica en cas necessari, o les tècniques d’anestèsia  locoregionals disminueixen el risc.
  • Recordar també que el període postoperatori és molt important, no hem d’oblidar el control durant aquesta etapa i és molt important el monitoratge dels animals que passen a la UCI que tenen molt més risc de tenir complicacions i això augmenta la morbilitat i mortalitat

Recopilant totes aquestes dades, obtenim una informació molt més completa del risc del procediment i podem actuar per millorar algun factor i minimitzar el risc anestèsic total (escurçar el temps, incloure tècniques locoregionals, suport ventilatori, recórrer a l’assistència de professionals: anestesistes, cirurgians, auxiliars, etc.).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.