Analítiques Preanestèsiques

És important avaluar els pacients abans d’una anestèsia ja que el percentatge de mortalitat de gossos i gats encara és 100 vegades més que en humans. 

Les analítiques preanestèsiques ens ajuden a avaluar el risc anestèsic, fer la classificació ASA correctament i identificar els pacients amb risc. Això ens permet modificar el protocol anestèsic en funció de cada cas i minimitzar la morbilitat i la mortalitat.

Un animal amb classificació ASA >III té 10 vegades més possibilitats de patir complicacions perianestèsiques. 

A part de les analítiques per poder detectar els pacients amb risc és imprescindible dur a terme una bona avaluació prèvia. De vegades el pacient no es deixa explorar ni fer proves sense sedació i per tant ens hem de basar en l’anamnesi que recopilem del propietari. 

En l’examen físic ens fixarem en la hidratació, la condició corporal, l’auscultació cardíaca i pulmonar, l’estat mental,…

També hem de tenir en compte les patologies i la medicació que prenen si és el cas.

Les analítiques preanestèsiques ens ajuden a detectar patologies subclíniques com l’anèmia i la hipoproteïnèmia que poden afectar la resposta del pacient a l’anestèsia. El millor seria fer-les màxim 2 setmanes abans de l’anestèsia. 

Per triar els paràmetres ens basem en l’edat del pacient, el procediment quirúrgic i en la presència/absència d’alguna patologia. Fins un 10% dels pacients ASA I o II donen resultats que fan canviar la seva classificació o el procediment anestèsic (canvi de protocol, reajustament de la fluïdoteràpia, evitar l’ús d’AINEs, etc.) .

En animals joves i sans es recomana analitzar com a mínim l’hematòcrit, proteïnes totals, glucosa, urea i creatinina. Aquests 5 tests poden detectar anèmia, hipo/hiperproteïnèmia, insuficiència renal i hipo/hiperglucèmia, que es poden ampliar en cas necessari. 

En animals geriàtrics o amb alguna patologia es recomana fer hemograma, bioquímica i urinanàlisi complets. 

Si sospitem de patologies tiroidees és important descartar-les ja que tant els gossos hipotiroideus com els gats hipertiroideus presenten anestèsies de risc. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.