17/11/2010

Serveis

Anestèsia en animals de risc i urgències

Els animals amb patologies agudes o cròniques es consideren animals amb risc anestèsic.
Per tant és imprescindible estabilitzar-los abans de qualsevol procediment anestèsic-quirúrgic i en el cas que no es pugui perquè és una urgència, s’han d’aplicar protocols anestèsics adequats a la malaltia, tècniques anestèsiques avançades i monitoratge anestèsic complet.

Segons la classificació ASA de l’American Society of Anesthesiologists, el risc anestesic va de I a V amb E (si és una emergència).
Els animals ASA I i ASA II els podem anestesiar amb les tècniques habituals i monitoratge bàsic, però a partir de ASA III, els animals ja tenen alguna descompensació i hem d’adaptar acuradament el protocol anestèsic a cada animal en concret.
Els que es troben en les clases IV i V requereixen un intensiu suport fisiològic i monitoració especialitzada durant tot el procediment i en el postoperatori .

La mortalitat en els pacients d’alt risc ASA III, IV i V, és molt més gran que en els ASA I i II.

Per tant és de vital importància adaptar el protocol anestèsic a cada cas en concret, aplicar tècniques anestèsiques avançades i realitzar un monitoratge anestèsic complet per reduir les complicacions derivades del procediment anestèsic-quirúrgic.

Si és necessari també fem anestèsia d’urgència com anestèsia per a cesàries, piomètries, torsions gàstriques, etc.

[robo-gallery id=1251]

Anestèsia per a cirurgies especialitzades

Cada vegada es fan més procediments quirúrgics per a cirurgies especialitzades com poden ser l’oftalmologia, la traumatologia, la cardiologia o la neurologia.

Aquestes cirurgies requereixen la introducció de tècniques anestèsiques especialitzades com poden ser bloquejos de nervis perifèrics per evitar el dolor que comporten aquestes cirurgies més invasives; o la utilització de bloquejants neuromusculars i per tant la necessitat d’utilitzar la ventilació mecànica.

A ANESTVET disposem d’un neuroestimulador per a localitzar els nervis perifèrics i poder fer bloquejos de diferents nervis segons el tipus de cirurgia.
També disposem de respirador per a petits animals per poder realitzar anestèsies que requereixen la ventilació mecànica.

[robo-gallery id=”1245″]

Anestèsia habitual i d’exòtics

ANESTVET neix amb l’objectiu de proporcionar un procediment anestèsic de qualitat per a tots els animals. És per això que també realitzem anestesies per als procediments quirúrgics habituals com esterilitzacions, nodulectomies, tartrectomies, etc.

I si ho necessiteu, també fem anestèsia per a petits rosegadors, conills, fures, eriçons, iguanes, tortugues…

[robo-gallery id=”1241″]

Formació en anestèsia

Creiem que la formació continuada és essencial, per tant us oferim formació adaptada a les vostres necessitats.
La formació la fem en el vostre centre i consta d’una part teòrica i una altra pràctica perquè pugueu aplicar els coneixements adquirits i resoldre qualsevol dubte que us pugui sorgir.

Actualment tenim des del mòdul bàsic d’anestèsia on us expliquem el funcionament de la màquina anestèsica, els circuits que s’han d’utilitzar en cada cas, tubs endotraqueals i monitoració bàsica i protocols anestèsics bàsics per a animals ASA I, fins al mòdul de monitoratge avançat i ventilació mecànica.

Adaptem la formació a les vostres necessitats.