Importància de la Monitoració durant l’Anestèsia

La monitoració durant l’anestèsia és indispensable per determinar tant el pla anestèsic del pacient com l’evolució de les funcions vitals durant tot el procés anestèsico-quirúrgic.

Una correcta monitoració ens permet anticipar-nos a la majoria dels accidents anestèsics, corregir-los i evitar-los.

Durant tot el procés anestèsic hem de valorar:

• Profunditat del pla anestèsic.

• Funcions vitals del pacient.

• Funcionament adequat de l’equip utilitzat.

PARÀMETRES A MONITORAR

Freqüència i ritme cardíac
Freqüència respiratòria, ritme i profunditat
Pols arterial
Temperatura corporal
Color de les membranes mucoses
Temps d’ompliment capil·lar
Pressió arterial
Saturació d’oxigen (SpO2)
Gasos en vies aèries. (ETCO2)

 

Per valorar tots aquests paràmetres és necessari utilitzar els nostres sentits (vista, oïda i tacte) a més dels aparells electrònics

 • Color de les mucoses

Ens informa de la perfusió dels teixits.

Podem trobar mucoses pàl·lides, rosades, vermelles, congestives o cianòtiques i això ens pot donar informació sobre hipoperfusió, anèmia, vasodilatació, congestió, hemoconcentració o cianosi.

 • Moviment del tòrax

Ens informa de la freqüència, amplitud i patró respiratori.

 • Posició/moviment globus ocular. Tamany pupil·lar

Ens orienta sobre la profunditat anestèsica

 • Auscultació cardíaca i pulmonar

Valorem el ritme, sorolls anòmals i la profunditat anestèsica.

 • Pols

Conjuntament amb l’auscultació cardíaca ens dóna informació de la freqüència, ritme, to, amplitud i la sincronia amb el cor.

 • Temps d’ompliment capil·lar

Perfusió perifèrica

 • Reflex palpebral/corneal. To mandibular

Profunditat anestèsica

Els aparells electrònics ens permeten monitorar els paràmetres que no podem monitorar amb els nostres sentits

 • Saturació d’oxigen

Amb el pulsioxímetre es determina el percentatge de saturació d’oxigen de l’hemoglobina en sang sense necessitat de fer una gasometria arterial. És útil per detectar hipoxèmies. També ens dóna informació de la freqüència cardíaca i de l’ona de pols.

 • Electrocardiograma

L’electrocardiograma ens dóna informació sobre l’activitat elèctrica del cor. Obtenim la freqüència cardíaca i  detectem les arrítmies cardíaques.

 • Pressió arterial

La pressió arterial ens informa sobre la funció cardiovascular, sobretot sobre la perfusió tisular. El flux sanguini dels òrgans més importants s’autoregulen quan la pressió arterial mitjana es troba entre 60 i 120 mmHg. Quan aquesta és menor de 60mmHg s’altera la perfusió i l’alliberament d’oxigen als teixits no és adequada.

La hipertensió aguda també té efectes negatius, especialment sobre el SNC i els pulmons.

 • CO2 espirat

El capnògraf ens dóna un registre gràfic de la concentració de CO2 durant el cicle respiratori.

És l’opció no invasiva per mesurar la PaCO2, que té un valor aproximadament igual a l’ETCO2

Ens dóna informació sobre la ventilació i la perfusió.

 • Temperatura

Important per detectar hipotèrmia o hipertèrmia.

CONSTANTS FISIOLÒGIQUES

Freqüència respiratòria

 • Cadells : 15 a 30 rpm.
 • Adults : 10 a 20 rpm.

Freqüència cardíaca

 • Cadells : 200 o més bpm.
 • Adults races gegants : 60-140 bpm.
 • Adults races miniatura : 70-180 bpm.

Temperatura corporal

 • Adults : 38-39 °C
 • Cadells : 38-39,2 °C

Pressió arterial

 • Sistòlica : 100-200 mmHg .
 • Diastòlica : 60-110 mmHg .
 • Mitjana: 80-110 mmHg .

Saturació d’oxigen en sang arterial (SpO2)

 • >95%

CO2 espirat

 • 35-45 mmHg .

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.