2018-11-01

Equipament

• Vaporitzador d’Isoflurà i Sevoflurà
• Monitor multiparamètric (ECG, Pulsioximetria, Capnografia, Temperatura, Pressió arterial)
• Pulsioximetre masimo amb índex de variabiltat pletsmografica per adaptar la fluidoteràpia intraquirúrgica
• Respirador mecànic de petits animals
• Neuroestimulador per a bloquejos de nervis perifèrics
• Bomba d’infusió
• Perfusor per a fàrmacs
• Manta tèrmica
• Escalfador de fluids
• Filtre per a gasos anestèsics
• Bisturí elèctric
• Netejador bucal
• Instrumental quirúrgic
• Medidor de lactat en sang
• Medidor de pressió arterial oscil•lomètric
• Monitor d’activitat del to parasimpàtic PTA (per avaluar el dolor intraoperatori)