Analgèsia Postoperatòria

Proporcionar una bona analgèsia durant el procediment quirúrgic és essencial, però no ens hem d’oblidar del període postquirúrgic, quan l’animal ja està a casa hem de continuar administrant l’analgèsia adequada per reduir el dolor  millorar el seu benestar. Establir el grau de dolor en els animals pot ser complicat, però ens podem guiar pel tipus Read more about Analgèsia Postoperatòria[…]

Ús del Tub Endotraqueal

El tub endotraqueal és fonamental durant el procés anestèsic per assegurar la permeabilitat aèria, administrar oxigen i agents volàtils, poder proporcionar ventilació mecànica i prevenir l’aspiració pulmonar. Actualment podem trobar tubs endotraqueals de diferents materials: silicona, PVC i cautxú. També n’hi ha amb reforçament interior per evitar que es dobleguin i perdin la llum, i Read more about Ús del Tub Endotraqueal[…]

Locoregional II. Anestèsia epidural

L’anestèsia epidural consisteix en la introducció d’un anestèsic local a l’espai epidural per bloquejar la transmissió de l’impuls nociceptiu. L’espai epidural està format per teixit adipós, teixit connectiu i vasos sanguinis i es troba al canal vertebral entre el lligament groc i la duramadre. Per sota la duramadre trobem l’espai subdural, després de l’aracnoides i Read more about Locoregional II. Anestèsia epidural[…]